1 Tháng Mười Một 2023
Diễn Đàn Kinh Tế Xanh vì Một Quốc Gia Phát Triển Bền Vững 2023
Diễn Đàn Kinh Tế Xanh vì Một Quốc Gia Phát Triển Bền Vững 2023

GreenYellow Vietnam tự hào được vinh danh Top 10 Doanh Nghiệp Xanh và Phát Triển Bền Vững 2023!

Vừa qua, Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam tổ chức chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một Quốc gia phát triển bền vững năm 2023 tại Văn phòng Chính phủ. Chương trình ghi nhận và biểu dương những thành công của các tổ chức, cá nhân trong xây dựng, phát triển kinh tế xanh gắn liền với hoạt động bảo vệ môi trường.

GreenYellow tại Diễn Đàn Kinh Tế Xanh vì Một Quốc Gia Phát Triển Bền Vững 2023

Bên cạnh việc được ghi nhận như một trong những tập thể đi đầu trong phát triển bền vững tại chương trình, GreenYellow còn đem đến phần tham luận về mô hình đầu tư điện mặt trời mái nhà, tiết kiệm năng lượng và chứng chỉ năng lượng tái tạo (IREC), đồng hành cùng doanh nghiệp chuyển đổi xanh.

Based on your interest, you might want to read these articles

Free consultation

    * yêu cầu