Tin Tức & Hoạt Động Công Ty

GreenYellow South East Textile GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy

GreenYellow Asia ​

reached 100 MWp!

Tin Tức

GreenYellow hoàn thành việc gia nhập vào Ardian và tăng tốc mở rộng tại châu Âu

GreenYellow trân trọng thông báo về việc gia nhập thành công vào Ardian. Qua đó, Ardian chính thức trở thành cổ đông lớn nhất của GreenYellow, nắm giữ 75% cổ phần, bên cạnh các cổ đông khác đang tiếp tục tin tưởng vào sự phát triển mạnh mẽ của GreenYellow như Groupe Casino, Tikehau và Bpifrance.

Việc Ardian tham gia với tư cách là cổ đông lớn sẽ cho phép GreenYellow củng cố sự phát triển trên toàn thế giới. Đồng thời, GreenYellow cũng sẽ tăng tốc phát triển tại Châu Âu, một ưu tiên trong chiến lược tăng trưởng của công ty trong 5 năm tới.

Logo Ardian

GreenYellow mua lại trang trại mặt trời 49,5 MWp của Qair IPP Pháp tại Việt Nam

GreenYellow Việt Nam gần đây đã mua lại 70% cổ phần công ty con của Qair và trang trại điện mặt trời với công suất 49,5 MWp đang vận hành tại Bình Định.

Thương vụ mua lại này dựa trên mong muốn mở rộng hoạt động của công ty tại khu vực Đông Nam Á và GreenYellow chính thức trở thành nhà điều hành dự án điện mặt trời Bình Định với công suất 49,5 MWp.

Free consultation

    * yêu cầu

    Thank you for your message!

    We will get back to you shortly