GreenYellow Group

Quá Trình Hình Thành của GreenYellow

GreenYellow được thành lập như một công ty khởi nghiệp bởi Otmane Hajji, chủ tịch công ty hiện tại của chúng tôi. GreenYellow là đơn vị đầu tư năng lượng giúp các doanh nghiệp thực hiện quá trình chuyển đổi năng lượng thành công.

Hiện tại

GreenYellow có mặt ở khắp mọi nơi trên thế giới

GreenYellow world map GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy

Panama

Brazil

Colombia

Morocco

Senegal

Benin

South Africa

Mauritius

France

Tunisia

Mauritania

Burkina Faso

Madagascar

Thailand

Cambodia

Vietnam

GreenYellow world map GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy
pin GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy

Brazil

pin GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy

Colombia

pin GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy

Panama

pin GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy

Morocco

pin GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy

Senegal

pin GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy

Benin

pin GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy

South Africa

pin GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy

Madagascar

pin GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy

Thailand

pin GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy

France

pin GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy

Tunisia

pin GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy

Mauritania

pin GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy

Burkina Faso

pin GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy

Mauritius

pin GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy

Vietnam

pin GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy

Cambodia

pin GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy

Panama

pin GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy

Brazil

pin GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy

Colombia

pin GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy

Vietnam

pin GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy

France

pin GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy

Tunisia

pin GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy

Mauritius

pin GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy

Burkina Faso

pin GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy

Mauritania

pin GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy

South Africa

pin GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy

Madagascar

pin GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy

Morocco

pin GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy

Senegal

pin GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy

Benin

pin GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy

Thailand

pin GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy

Cambodia

Thành Phần Cổ Đông

Logo1 GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy
GreenYellow spiral design 1 GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy

Major shareholders

Logo1 GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy
GreenYellow spiral design 1 GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy

ARDIAN

Logo Ardian

Ardian là công ty đầu tư tư nhân hàng đầu thế giới, quản lý hoặc tư vấn tài sản trị giá 141 tỷ USD thay mặt cho hơn 1.300 khách hàng trên toàn cầu.

Casino Group

Groupe Casino logo GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy

Tập đoàn Casino là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về bán lẻ thực phẩm với hơn 11.172 cửa hàng trên thế giới, tại Pháp và Mỹ Latinh, với doanh thu 34,6 tỷ euro kể từ năm 1898.

Tikehau Capital

Tikehau Capital logo GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy

Tikehau Capital là một tập đoàn quản lý tài sản toàn cầu với 28,5 tỷ Euro tài sản đang được quản lý. Tikehau Capital có hơn 500 nhân viên tại 11 quốc gia. Công ty được niêm yết trên thị trường quy định của Euronext Paris.

Bpifrance

bpi france GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy

Bpifrance còn được gọi là Bangue publique d'investissement. BPI Croupe S.A., là một ngân hàng đầu tư của Pháp. Đây là mô hình liên doanh của hai đơn vị: Caisse des dépôts et consigions và EPIC BPI-Groupe, trước đây là EPIC OSEO.

Free consultation

    * yêu cầu