Giải Pháp Năng Lượng Mặt Trời (PPA)

Shift Production
Hợp đồng mua bán điện

Hơn cả những dịch vụ mà bạn mong đợi
đồng thời không phát sinh bất kỳ chi phí nào

Chúng tôi nghiên cứu, lựa chọn và thiết kế hệ thống điện
năng lượng mặt trời hoàn hảo dành riêng cho bạn

Tab Item Content

Hợp Đồng
Mua Bán
Điện Mặt Trời

GreenYellow Unique plastic 1 01 GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy

Generate passive income with
your unused rooftop

Your unused roof can become your future revenue

Tab Item Content

Rooftop rental

GreenYellow solar rooftop 5 GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy

More than services
you’d expect,
with none of the fees

We study, select, and customize the perfect solar
cell system build just for you

Tab Item Content

Solar PPA

GreenYellow Unique plastic 1 01 GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy

Generate passive income with
your unused rooftop

Your unused roof can become your future revenue

Tab Item Content

Rooftop rental

GreenYellow solar rooftop 5 GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Tính toán khoản tiết kiệm điện dài hạn của khách hàng dựa trên

0 m2.

0 đồng

Khu vực lắp đặt hệ thống

Chi phí điện hàng tháng

Hoạt động theo ngày/tuần

Hóa đơn tiền điện được giảm mỗi tháng

0 ₫

Giảm lượng khí thải carbon

Khoản đầu tư của khách hàng

Reduce your carbon footprint by

30,000 tấn

Your investment

0 đồng

Various range of solar solutions

Năng lượng mặt trời hoạt động như thế nào?

Solar PV modules are installed and located on the rooftop, on the water, on the ground, or carport to get maximum solar radiation

Các tấm pin mặt trời được lắp đặt trên mái của nhà xưởng, trên mặt nước, trên mặt đất và bãi đậu xe để có được bức xạ mặt trời tối đa.

The energy from solar panels is converted into Direct Current (DC)

Năng lượng từ các tấm pin mặt trời được chuyển đổi thành điện một chiều (DC).

GreenYellow How solar PPA works GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy

The DC electricity flows through cables into inverters. These inverters convert DC electricity into Alternating Current (AC) which is the same type to power the buildings.

Năng lượngDòng điện một chiều chạy qua dây cáp thành các bộ biến tần (inverter). Các inverter này chuyển đổi điện một chiều thành điện xoay chiều (AC) cùng loại để cấp điện cho các tòa nhà.từ các tấm pin mặt trời được chuyển đổi thành điện một chiều (DC).

The AC electricity can be used everywhere in the facilities

Điện AC có thể được sử dụng ở mọi nơi trong toàn bộ thiết bị.

How solar energy works

Solar PV modules are installed and located on the rooftop, on the water, on the ground, or carport to get maximum solar radiation

Solar PV modules are installed and located on the rooftop, on the water, on the ground, or carport to get maximum solar radiation

The energy from solar panels is converted into Direct Current (DC)

The energy from solar panels is converted into Direct Current (DC)

GreenYellow How solar PPA works GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy

The DC electricity flows through cables into inverters. These inverters convert DC electricity into Alternating Current (AC) which is the same type to power the buildings.

The DC electricity flows through cables into inverters. These inverters convert DC electricity into Alternating Current (AC) which is the same type to power the buildings.

The AC electricity can be used everywhere in the facilities

The AC electricity can be used everywhere in the facilities

Sử dụng các tấm pin mặt trời và
bộ inverter tốt nhất

Các tấm pin năng lượng mặt trời hàng đầu và chất lượng cao được chứng nhận trong Boomberg Module Tiering List 2020, nghiên cứu hàng đầu về năng lượng sạch.

Untitled 2 GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy

Bắt đầu ngay

quá trình tiết kiệm với hệ thống điện năng lượng mặt trời

  Free consultation

   * yêu cầu

   Thank you for your message!

   We will get back to you shortly