Chính Sách & Tiêu Chuẩn

Kinh Doanh Minh Bạch & Có Trách Nhiệm

Tại GreenYellow, chúng tôi luôn phát triển và đổi mới trong từng bước của hoạt động kinh doanh với quý khách hàng và quý đối tác, thể hiện ở các cam kết và tiêu chuẩn như sau.

Cam Kết Đối Với Khách Hàng

Tại GreenYellow, khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi!

Đó là lý do chúng tôi chia sẻ bản Cam Kết Khách Hàng (Client Charter) như một minh chứng cho mong ước cấp dịch vụ tốt nhất ở từng giai đoạn của dự án dành cho khách hàng.

Bộ Tiêu Chuẩn

greenyellow vietnam background

Tiêu Chuẩn Đạo Đức

Tiêu chuẩn Đạo đức thể hiện quyết tâm của GreenYellow trong việc thúc đẩy các cam kết đồng hành lâu dài cùng quý khách hàng, quý đối tác, cổ đông, nhân viên và các đơn vị hợp tác cùng chúng tôi.

csr in vietnam

Tiêu Chuẩn HSE

GreenYellow tin rằng các cam kết của chúng tôi về vấn đề môi trường, sức khỏe và an toàn là yếu tố quan trọng giúp nhân viên, nhà thầu và khách hàng của chúng tôi được bình an mỗi ngày. Dưới đây là tổng hợp các Tiêu Chuẩn Vàng về HSE của GreenYellow.

GreenYellow Hội Thảo – Triển Lãm Các Công Nghệ Tiên Tiến Hỗ Trợ Tích Hợp vRE

Hoạt Động Mua Hàng Có Trách Nhiệm

GreenYellow mong muốn tiến thêm một bước trong việc triển khai thực hiện việc mua sắm có trách nhiệm trên toàn thế giới và trong mọi hoạt động kinh doanh của mình.

9 Quy Tắc Vàng về HSE tại GreenYellow

Free consultation

    * yêu cầu