Cam Kết về CSR

CSR (Trách Nhiệm Xã Hội)
Hướng Đến Những Thay Đổi Tích Cực

GreenYellow là đối tác năng lượng chiến lược cho các doanh nghiệp và tổ chức hướng đến sử dụng điện năng lượng mặt trời và các giải pháp tiết kiệm điện. Thông qua các giải pháp toàn diện mà GreenYellow cung cấp, khách hàng đạt được mục tiêu phát triển bền vững và hướng đến mục tiêu giảm thiểu carbon.

Hoạt động kinh doanh của GreenYellow trực tiếp vào các mục tiêu quan trọng về CSR được xác định bởi Thỏa thuận Khí hậu Paris. Kể từ năm 2022, GreenYellow là thành viên của Liên hợp quốc toàn cầu Hiệp ước (UN Global Compact) và chính thức cam kết thực hiện 10 nguyên tắc và 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG).

Chính Sách CSR

Chính sách CSR của GreenYellow được xây dựng từ năm 2019 bao gồm 4 chủ đề chính:

Hành động có trách nhiệm
với môi trường

 • Hỗ trợ cuộc chiến chống lại sự nóng lên toàn cầu (giảm khí nhà kính)
 • Góp phần bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học
 • Thúc đẩy và khuyến khích nhận thức về môi trường

Cam kết về sự phát triển
của đội nhóm

 • Thúc đẩy sự gắn kết và thúc đẩy sự đa dạng
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho những người trẻ tuổi tham gia vào thị trường việc làm
 • Mang đến cho nhân viên của chúng tôi những cơ hội nghề nghiệp năng động
 • Thúc đẩy bầu không khí làm việc dựa trên sức khỏe, an toàn và hạnh phúc ở mọi nơi

Hỗ trợ các cộng đồng và
tổ chức địa phương

 • Tương tác với các tổ chức địa phương và quốc gia
 • Thúc đẩy và bảo tồn văn hóa và di sản địa phương
 • Thúc đẩy quan hệ đối tác đoàn kết địa phương

Xây dựng quan hệ đối tác minh bạch với chữ tín đặt lên hàng đầu

 • Khuyến khích tiêu thụ năng lượng có trách nhiệm
 • Tuân thủ đạo đức trong toàn bộ chuỗi giá trị của GreenYellow
 • Đảm bảo tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm và thúc đẩy các sáng kiến CSR của nhà phân phối
 • Thông báo cho các bên liên quan về lộ trình và kết quả CSR của GreenYellow

Chương Trình Ecoday

Ecoday - Hoạt động thường niên của GreenYellow trên toàn thế giới

Ecoday là ngày mà toàn thể nhân viên GreenYellow trên toàn thế giới cùng nhau chung tay hành động vì một môi trường và hành tinh xanh. Trong 16 năm qua, GreenYellow luôn cam kết thực hiện những mục tiêu vì xã hội, môi trường.

Một số hình ảnh thực hiện Ecoday tại
GreenYellow Việt Nam

Tổng Hợp Hoạt Động CSR của GreenYellow Việt Nam

Free consultation

  * yêu cầu