4 Tháng Sáu 2024
Hội thảo Đối tác khí hậu toàn cầu 2024 tại Việt Nam
Global Climate Partnership Workshop in Vietnam 2024

Vừa qua, Mr. Sébastien Prioux, Tổng giám đốc của GreenYellow Vietnam đã tham gia chia sẻ trong phiên thảo luận về Môi trường đầu tư tài chính khí hậu tại Việt Nam trong khuôn khổ của hội thảo Đối tác khí hậu toàn cầu 2024.

Hội thảo Đối tác khí hậu toàn cầu bao gồm các phiên thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong xây dựng năng lực thúc đẩy tài chính khí hậu ở Việt Nam, nhằm hợp sức thúc đẩy các nguồn lực, tăng cường đầu tư tạo tác động hướng tới phát triển bền vững.

Trong phiên thảo luận, Mr. Sébastien Prioux nhận định rằng cần sớm áp dụng các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời cam kết hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp thực hiện dự án chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam.

Nhấn vào đây để xem thêm hình ảnh của sự kiện.

Global Climate Partnership Workshop in Vietnam 2024Global Climate Partnership Workshop in Vietnam 2024

Based on your interest, you might want to read these articles

Free consultation

    * yêu cầu