14 Tháng Mười Một 2023
Lễ Ký Kết Hợp Đồng Mua Bán Điện (PPA) cùng GFT Group
GreenYellow Ký Kết Hợp Đồng Mua Bán Điện (PPA) cùng GFT Group

Vừa qua lễ ký kết Hợp đồng Hợp tác giữa GreenYellow Vietnam và Tập đoàn GFT (HongKong) đã được tiến hành trang trọng cùng sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao các bên với công suất dự án lên đến hơn 3MW cho giai đoạn 1 tại nhà máy SDV trong chuỗi nhà máy của Tập đoàn GFT tại Việt Nam.

Được thành lập tại Hồng Kông hơn 30 năm trước, Tập đoàn GFT, hiện có 5 nhà máy tại Việt Nam và là nhà sản xuất đồ chơi bằng nhựa và kim loại lớn nhất tại Việt Nam, đồng thời là một trong những nhà sản xuất đồ chơi OEM lớn nhất ở Đông Nam Á.

GreenYellow tin rằng thông qua sự hợp tác này, chúng tôi sẽ là đối tác năng lượng chiến lược của GFT Group trong hành trình hướng đến phát triển bền vững.

Nhấn vào đây để xem một số hình ảnh của Lễ Ký Kết.

Based on your interest, you might want to read these articles

Free consultation

    * yêu cầu