3 Tháng Một 2024
MM Mega Market Vietnam Supplier Conference 2023
MM Mega Market Vietnam Supplier Conference 2023
Nằm trong khuôn khổ hội nghị nhà cung cấp Supplier Conference 2023 được tổ chức bởi MM Mega Market, đại diện GreenYellow Vietnam, bà Trần Thủy Tiên đã có cơ hội chia sẻ về chủ đề Phát triển bền vững trong ngành bán lẻ.
Tại buổi hội thảo, đại diện GreenYellow đã chia sẻ về chuỗi dự án điện mặt trời áp mái và dự án Tối ưu năng lượng mà chúng tôi hợp tác với Mega Market, cũng như các Giải pháp năng lượng hiệu quả, giúp chuyển đổi năng lượng thành công dành cho các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Based on your interest, you might want to read these articles

Free consultation

    * yêu cầu