4 Tháng Sáu 2024
Diễn đàn “Thực trạng và giải pháp chuyển đổi năng lượng xanh - kinh tế xanh ngành Công nghiệp”
Diễn Đàn “Điện Mặt Trời Mái Nhà Trong Khu Công Nghiệp"

Vừa qua, diễn đàn “Thực trạng và giải pháp chuyển đổi năng lượng xanh – kinh tế xanh ngành Công nghiệp” được tổ chức bởi Báo Xây dựng, phối hợp với các sở, ngành tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra thành công tại thành phố Bắc Ninh.

Tham dự Diễn đàn, đại diện GreenYellow Vietnam tích cực thảo luận về xu hướng chuyển đổi năng lượng sạch, qua đó chia sẻ về các giải pháp toàn diện, hướng đến phát triển bền vững mà GreenYellow cung cấp cho doanh nghiệp.

Nếu bạn và doanh nghiệp đang có nhu cầu lắp đặt hệ thống Điện mặt trời và các Dịch vụ tiết kiệm điện năng, hãy liên hệ với GreenYellow Việt Nam.

Nhấn vào đây để xem thêm hình ảnh của sự kiện.

VHA 5024 GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable EnergyDiễn Đàn “Điện Mặt Trời Mái Nhà Trong Khu Công Nghiệp"

Based on your interest, you might want to read these articles

Free consultation

    * yêu cầu