15 Tháng Mười Hai 2022
GreenYellow Tham Dự Hội Thảo Phát Triển Thị Trường KHCN & Đổi Mới Sáng Tạo tại tỉnh Tây Ninh
GreenYellow Tham Dự Hội Thảo Phát Triển Thị Trường KHCN & Đổi Mới Sáng Tạo tại tỉnh Tây Ninh

Vừa qua, đơn vị đầu tư năng lượng GreenYellow đã tham dự Hội Thảo Phát Triển Thị Trường KHCN & Đổi Mới Sáng Tạo tại địa bàn tỉnh Tây Ninh. Tại buổi hội thảo, GreenYellow đã cùng các đại biểu tham luận về các giải pháp mở rộng thị trường, giới thiệu về mô hình ESCO hướng đến phát triển bền vững và những thông tin thiết thực, gợi mở và phù hợp với nhu cầu và quy mô của các doanh nghiệp tại Tây Ninh.

 

Cũng tại buổi hội thảo, GreenYellow đã ký kết hợp tác với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh và Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Tây Ninh.

GreenYellow Tham Dự Hội Thảo Phát Triển Thị Trường KHCN & Đổi Mới Sáng Tạo tại tỉnh Tây Ninh GreenYellow Tham Dự Hội Thảo Phát Triển Thị Trường KHCN & Đổi Mới Sáng Tạo tại tỉnh Tây Ninh GreenYellow Tham Dự Hội Thảo Phát Triển Thị Trường KHCN & Đổi Mới Sáng Tạo tại tỉnh Tây Ninh

Based on your interest, you might want to read these articles

Free consultation

    * yêu cầu