18 Tháng Mười Một 2022
Hệ Thống Điện Mặt Trời Công Ty TNHH Nghiên Cứu Kỹ Thuật R Việt Nam Chính Thức Đi Vào Hoạt Động!
Hệ Thống Điện Mặt Trời Áp Mái Công ty R Technical Research Vietnam
GreenYellow Vietnam vui mừng được chia sẻ hình ảnh đã hoàn thành của hệ thống điện mặt trời Công ty TNHH Nghiên cứu Kỹ thuật R Việt Nam.

GreenYellow với vai trò là chủ đầu tư của dự án, đã đầu tư 100% chi phí cho dự án tại 2 nhà máy R Technical 01 và R Technical 02 tại thành phố Hòa Bình, thuộc tỉnh Hòa Bình.
Hệ Thống Điện Mặt Trời Áp Mái Công ty R Technical Research Vietnam Hệ Thống Điện Mặt Trời Áp Mái Công ty R Technical Research Vietnam Hệ Thống Điện Mặt Trời Áp Mái Công ty R Technical Research Vietnam
Dự án có tổng công suất lắp đặt là 632.2 kWp, dự kiến sản lượng 686.520 kWh/năm và sẽ giảm khoảng 259 tấn CO2 ra môi trường mỗi năm.

Based on your interest, you might want to read these articles

Free consultation

    * yêu cầu