26 Tháng Tư 2023
Hội thảo Chuyển đổi Năng lượng tại Cần Thơ
GreenYellow tham dự Hội thảo Chuyển đổi Năng lượng tại Cần Thơ
Vừa qua, Viện Kinh tế Xã hội thành phố Cần Thơ phối hợp Công ty Cổ phần năng lượng XTL và GreenYellow Vietnam tổ chức Hội thảo Chuyển đổi năng lượng theo hướng xanh và bền vững.

Hội thảo nhằm thúc đẩy phát triển các nguồn năng lượng sạch, xanh và các nguồn năng lượng tái tạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn TP Cần Thơ. Trình bày tại hội thảo, GreenYellow đã đưa ra giải pháp về sử dụng điện năng lượng mặt trời hiệu quả, thông qua hợp đồng hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng điện năng lượng mặt trời nhằm mục tiêu tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh.

Based on your interest, you might want to read these articles

Free consultation

    * yêu cầu