24 Tháng Bảy 2023
Hội Thảo Chia Sẻ Kinh Nghiệm Phát Triển Ứng Dụng Điện Mặt Trời
Hội thảo Chia sẻ Kinh nghiệm Phát triển Ứng dụng Điện Mặt trời GreenYellow Hansiba

Điện năng là nhu cầu cần thiết, không thể thiếu trong sản xuất công nghiệp nói chung và ngành công nghiệp hỗ trợ nói riêng. Tại Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm phát triển ứng dụng điện mặt trời trong sản xuất công nghiệp tại Việt Nam do Hiệp hội Doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội (Hansiba) phối hợp cùng GreenYellow tổ chức, các chuyên gia, doanh nghiệp, nhà quản lý đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển ứng dụng điện mặt trời trong sản xuất công nghiệp tại Việt Nam.

Một số hình ảnh tại buổi hội thảo:

 

Based on your interest, you might want to read these articles

Free consultation

    * yêu cầu