30 Tháng Mười Hai 2022
Chính Sách Thuế Hỗ Trợ Tăng Trưởng Xanh tại Việt Nam
thuế tăng trưởng xanh tại việt nam

Thuế tăng trưởng xanh đã và đang được sử dụng tại nhiều nước trên thế giới và tại Việt Nam, nhằm thực hiện theo cam kết của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại COP 26 đưa mức phát thải ròng về “0” vào năm 2050, nhiều chính sách thuế đã được thiết kế hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh. Và trong video này, Thơ sẽ giới thiệu đến các bạn một vài chính sách thuế nổi bật để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi sang sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, hướng đến phát triển bền vững.

  1. Thuế xuất nhập khẩu

Khoản 6 mục I phần A Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ,  và Tại khoản 11 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại khoản này được áp dụng cho cả dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng.

  1. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 và các văn bản liên quan có điều chỉnh, mở rộng phạm vi ưu đãi, hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp sản xuất xanh như:

  • Áp dụng thuế suất 10% đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường, thu nhập của doanh nghiệp từ trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng.
  • Áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới, sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, phát triển công nghệ sinh học, bảo vệ môi trường. Doanh nghiệp được miễn thuế tối đa 4 năm và được giảm 50% số thuế phải nộp tối đa 9 năm tiếp theo.
  • Áp dụng thuế suất 20% trong 10 năm (kể từ ngày 01/01/2015 chuyển sang áp dụng thuế suất 17%), miễn thuế TNDN 12 năm, giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng, miễn thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải.
  • Áp dụng thuế suất 10% đối với thu nhập của doanh nghiệp từthực hiện hoạt động xã hội hóa frong lĩnh vực môi trường…

Theo đó, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng từng bước được hoàn thiện theo hướng chú trọng khuyến khích đầu tư, sản xuất theo công nghệ sạch tiết kiệm năng lượng và hỗ trợ cho việc thức hiện chiến lược tăng trưởng xanh của đất nước. Và tại GreenYellow, đơn vị đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà và các dịch vụ về tiết kiệm năng lượng, chúng tôi hoàn toàn có đủ năng lực để hỗ trợ doanh nghiệp tăng trưởng xanh với những giải pháp toàn diện:

Giải Pháp Năng Lượng Mặt Trời (Solar PPA)

Chính sách thuế hỗ trợ tăng trưởng xanh ở Việt Nam

Để giảm bớt chi phí điện năng của khách hàng, GreenYellow cung cấp dịch vụ trọn gói về năng lượng mặt trời (Solar PPA), chúng tôi sẽ tài trợ 100% vốn, thiết kế, thi công, vận hành và bảo trì cho toàn bộ hệ thống năng lượng mặt trời được thiết kế riêng tùy theo nhu cầu của khách hàng.

Giải Pháp Tối Ưu Năng Lượng (Energy Efficiency)

GreenYellow cung cấp giải pháp toàn diện từ tài trợ 100% vốn, lắp đặt, vận hành, bảo hành, bảo trì, thay thế toàn bộ hệ thống đèn LED, thiết bị làm lạnh, hệ thống HVAC, hệ thống giám sát BMS, tối ưu hóa kho lạnh cho khách hàng, đồng thời chia sẻ lợi nhuận từ phần chi phí điện năng tiết kiệm được thông qua Hợp đồng Hợp tác Tiết kiệm Điện năng (EEA) hoặc UAAS.

Ngoài ra, GreenYellow còn chính là đơn vị cung cấp chứng chỉ năng lượng tái tạo I-REC cho doanh nghiệp. Với nền tảng là một công ty toàn cầu cung cấp các giải pháp tiết kiệm năng lượng tối ưu, GreenYellow đã phát triển một gói dịch vụ toàn diện để khách hàng có thể tiết kiệm điện và đạt chứng chỉ I-RECs một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Based on your interest, you might want to read these articles

Free consultation

    * yêu cầu