2 May 2024
Should Vietnamese Businesses Invest In Solar Power?
Có nên đầu tư điện mặt trời áp mái - dự án dmt tại việt nam

Should we invest in solar power is currently a concern for businesses in light of the noteworthy trend towards rooftop solar models outlined in the VIII Power Development Plan. However, during this transition, businesses still face many challenges, especially regarding investment costs as well as operation and maintenance expenses. In the following article, let's join GreenYellow in finding the answer to the question "Should we invest in solar power?"

Why should we invest in rooftop solar power?

In addition to familiar benefits such as energy cost savings, greenhouse gas emissions reduction, and environmental protection, investing in rooftop solar power systems offers several other advantages.

Những năm gần đây, sự quan tâm của Nhà nước đối với việc chuyển đổi năng lượng sạch của doanh nghiệp đã thể hiện qua các chính sách hỗ trợ và cam kết về an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Cụ thể, chính sách giá điện hỗ trợ (FIT) cùng với các biện pháp giảm thuế doanh nghiệp và thuế nhập khẩu đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư hệ thống điện mặt trời.

Furthermore, the Prime Minister has announced at the United Nations Climate Change Conference (COP26) a commitment to reducing greenhouse gas emissions, reaffirming Vietnam's commitment to the environment and sustainable development. This Net Zero target commitment is driving more and more businesses and factories to shift to clean energy usage.

Hơn nữa, cơ chế Điều chỉnh biên giới Carbon (CBAM) do EU ban hành đã thêm một yếu tố quan trọng, vừa tạo áp lực, vừa thúc đẩy doanh nghiệp tìm đến giải pháp đầu tư về điện mặt trời nhằm chứng minh nguồn gốc sử dụng năng lượng. Vậy, liệu doanh nghiệp có nên đầu tư điện mặt trời? Doanh nghiệp nên đầu tư điện mặt trời nhanh chóng để có thể duy trì ưu thế xuất khẩu đối với các thị trường khó tính như Châu Âu.

How to invest in rooftop solar power to maximize benefits?

Trước băn khoăn Có nên đầu tư điện mặt trời, hãy cân nhắc  hai hình thức đầu tư phổ biến: thứ nhất là doanh nghiệp tự thực hiện thông qua các nhà thầu (hay còn gọi là EPC), thứ hai là thông qua quỹ đầu tư năng lượng mặt trời.

For businesses with substantial capital, self-investment through EPC is a popular choice as it allows businesses to have full control over the project, from design and construction to operation and maintenance. However, without experience, expertise, careful selection, improper installation or the use of low-quality solar panels can lead to reduced efficiency, affecting the return on investment.

Trong khi đó, đầu tư thông qua đơn vị đầu tư như GreenYellow – hay còn gọi là đầu tư điện mặt trời với chi phí 0 đồng sẽ loại bỏ những áp lực này và mang lại sự linh hoạt cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ không phải tốn chi phí đầu tư ban đầu, chi phí vận hành hay chi phí bảo trì hệ thống, được hỗ trợ về việc xin các giấy phép theo quy định, được đội ngũ chuyên gia, kỹ thuật giàu kinh nghiệm đảm bảo cho mỗi dự án: quản lý tất cả quy trình bao gồm thiết kế, xây dựng, cấp phép, vận hành, bảo hành, bảo trì và giám sát hệ thống.

Giải pháp Điện mặt trời toàn diện của GreenYellow

Investing in solar power for factories with zero costs through GreenYellow

GreenYellow cung cấp giải pháp toàn diện từ tài trợ 100% vốn, khảo sát, đánh giá sử dụng điện tại nhà máy, từ đó tư vấn các giải pháp nhằm giúp khách hàng tiết kiệm điện năng thông qua thay thế thiết bị hoặc chuyển đổi sang sử dụng điện năng lượng mặt trời. Đồng thời, chúng tôi chịu trách nhiệm từ khâu thiết kế cho đến triển khai thi công lắp đặt vận hành, duy trì bảo dưỡng cơ sở hạ tầng năng lượng, quản lý tài chính, quản lý rủi ro trong quá trình sản xuất và cung cấp điện.

With over 17 years of experienceGreenYellow has become a key partner in energy transition in France and globally. GreenYellow has deployed solar power systems with a total capacity of 930 MWp for over 500 solar power plants helping customers achieve electricity cost savings and focus their financial resources on core business activities.

Based on your interest, you might want to read these articles

Free consultation

    *required