21 December 2022
Zero Investment Solar Power Plant Installation for you
Zero Investment Solar Power Plant Installation for you

GreenYellow provides one-step solar service solution (Solar PPA) for our clients.

Solar service solution (PPA) – one-step financing solution which GreenYellow will invest in 100% at its own expense, GreenYellow manages all processes including system design, construction, licensing, commissioning, warranty, maintenance, and monitoring. Thus, customers will earn the following benefits:

  • No investment needed
  • Free maintenance and monitoring
  • Ensure electricity savings
  • Solar system is designed specifically for the factory roof, ensuring the best performance.
  • Experienced experts and technicians’ team to ensure each project
  • The system is constructed with leading advanced equipment: First-rate and high-quality solar panels are certified in the Boomberg Module Tiering List 2020, the leading study in clean energy. At the same time, other materials have enough COCQ, ensuring standards for each system.

Additionally, in order to meet the demand for sustainable development solutions for businesses with environmental commitments, GreenYellow also provides Energy Efficiency Solutions with end-to-end approach (turnkey solution) to reduce your energy consumption such as Lightning optimization, Chiller and boiler retrofit, HVAC solutions, Monitoring and BMS, Refrigeration optimization. GreenYellow Contractual Scheme are flexible with different approach such as the Energy Efficiency Agreement (EEA) or the Utility as a Service (UAAS).

GreenYellow focuses on expanding in Vietnam market

Đầu tư điện mặt trời cho nhà xưởng với chi phí 0 đồngĐơn vị đầu tư năng lượng mặt trời GreenYellow cung cấp dịch vụ trọn gói về năng lượng mặt trời (Solar PPA) với chi phí đầu tư 0 đồng dành cho khách hàng.Giải pháp năng lượng mặt trời (PPA) – một giải pháp tài chính trọn gói mà GreenYellow sẽ đầu tư toàn bộ 100% bằng chi phí của mình, GreenYellow quản lý tất cả quy trình bao gồm thiết kế, xây dựng, cấp phép, vận hành, bảo hành, bảo trì và giám sát hệ thống. Như vậy, khách hàng sẽ được hưởng những lợi ích sau:•	Không cần bỏ chi phí đầu tư•	Miễn phí dịch vụ bảo trì và giám sát hệ thống•	Đảm bảo tối ưu chi phí sử dụng điện, tiết kiệm điện năng trong thời gian dài•	Hệ thống năng lượng mặt trời được thiết kế dành riêng cho mái nhà xưởng, đảm bảo hiệu suất tốt nhất.•	Đội ngũ chuyên gia, kỹ thuật giàu kinh nghiệm đảm bảo cho mỗi dự án.•	Hệ thống được thi công với các thiết bị tiên tiến hàng đầu: Các tấm pin năng lượng mặt trời hàng đầu và chất lượng cao được chứng nhận trong Boomberg Module Tiering List 2020, nghiên cứu hàng đầu về năng lượng sạch. Đồng thời các nguyên vật liệu khác đều có đủ COCQ, đảm bảo tiêu chuẩn cho mỗi hệ thống.Ngoài ra, nhằm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm giải pháp phát triển bền vững cho các doanh nghiệp có cam kết về môi trường, GreenYellow cũng cung cấp giải pháp tối ưu năng lượng (Energy Efficiency) thông qua tài trợ 100% vốn, lắp đặt, vận hành, bảo hành, bảo trì, thay thế toàn bộ hệ thống đèn LED, thiết bị làm lạnh, hệ thống HVAC, hệ thống giám sát BMS, tối ưu hóa kho lạnh cho khách hàng, đồng thời chia sẻ lợi nhuận từ phần chi phí điện năng tiết kiệm được thông qua Hợp đồng Hợp tác Tiết kiệm Điện năng (EEA) hoặc UAAS.GreenYellow tập trung mở rộng thị trường tại Việt NamGreenYellow đang hiện diện tại 16 quốc gia với hơn 740 MWp công suất điện mặt trời đã được lắp đặt. Tại thị trường Đông Nam Á, GreenYellow đã thực hiện hơn 150 MWp tại thị trường Thái Lan và vừa đạt 150 MWp tại thị trường Việt Nam.Đặt trọng tâm tích cực phát triển tại Việt Nam nói riêng và thị trường Đông Nam Á nói chung, GreenYellow sẽ mở rộng mô hình đầu tư vào hệ thống năng lượng mặt trời, góp phần vào việc phát triển DPPA tại Việt Nam. Giới thiệu về GreenYellowĐược thành lập vào năm 2007 tại Pháp, GreenYellow được biết đến như một chuyên gia trong lĩnh vực sản xuất điện năng lượng mặt trời, lĩnh vực tiết kiệm điện và dịch vụ tiết kiệm điện năng nhằm giúp doanh nghiệp hướng đến phát triển bền vững, GreenYellow mang đến cho khách hàng một mô hình hợp tác toàn cầu, độc đáo, một dịch vụ trọn gói để đảm bảo quá trình hiện thực hóa chuyển đổi năng lượng một cách tối ưu nhất. Chúng tôi hoạt động tại 16 quốc gia trên thế giới và không ngừng mở rộng để giúp các doanh nghiệp thực hiện quá trình chuyển đổi năng lượng thành công.Nếu bạn và doanh nghiệp đang hướng đến các giải pháp về tiết kiệm năng lượng, năng lượng mặt trời, xin hãy liên hệ với GreenYellow Việt Nam.

GreenYellow is presented in 16 countries with more than 740 MWp solar energy capacity has been installed. In the Southeast Asian Market, GreenYellow has implemented more than 150 MWp in Thailand market and has just reached 100MWp in Vietnam market.

Focusing on active development in Vietnam in particular and the Southeast Asian market in general, GreenYellow will expand its investment model in solar energy systems, contributing to the development of DPPA in Vietnam.

About GreenYellow

Founded in 2007 in France, GreenYellow is known as an expert in decentralized solar photovoltaic production, energy efficiency and energy services to help businesses move towards sustainable development, GreenYellow offers customers a unique, global cooperation model, a one-stop service to ensure the most optimal energy conversion realization. We operate in 16 countries around the world and are constantly expanding to help businesses make their energy transition successful.

If you and your business are looking for solutions on energy saving and solar energy, please contact GreenYellow Vietnam.

Based on your interest, you might want to read these articles

Free consultation

    *required